euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Reference LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGAES

LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGAES

Tisk

Cíl projektu - zabránit zániku venkovského osídlení cestou ochrany a podpory přírodního bohatství, kulturních tradic a památek získáním dlouhodobých investic, rozvinutím nových možností pro obyvatele těchto území, především podporou rozvoje cestovního ruchu a návazných činností.

Podpora malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu a jeho propagace a podpora vytváření pracovních míst pro ženy, které zejména v této sféře mohou najít uplatnění.