euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Reference Programová kancelář - MPO

Programová kancelář - MPO

Tisk

 

V rámci programové kanceláře MPO jsme zajistili přípravu, vypracování a podání žádostí o finanční podporu  pro Ministerstvo průmyslu a obchodu resp. jeho podřízené organizace.

Dané žádosti představovaly zpracování níže uvedených strategických projektových záměrů,  jejichž realizace představuje naplňování strategie Smart Administration:

 

a) Zavedení elektronické licenční správy (č. 238),

b) Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na portál veřejné správy a další informační zdroje veřejné správy (č. 240),

c) Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu (č. 204).