euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Reference Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Tisk

Projekt se zaměřil na vytvoření koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje, strategického nástroje komplexně pokrývajícího všechny činnosti spojené se zlepšením efektivnosti a fungováním ÚK v rámci vnějších a mezinárodních vztahů.

 

Postup realizace projektu je následující:

    * Zpracování a realizace průzkumu potřeb a spokojenosti
    * Stanovení priorit vnějších vztahů
    * Vytvoření strategické koncepce
    * Navržení metodiky implementace
    * Vytvoření metodiky a postupů vyhodnocování vnějších vztahů
    * Vytvoření koncepce projektových procesů
    * Proškolení pracovníků v oblastech klíčových pro implementaci koncepce
    * Vyhodnocení akce