euroconsultants.cz

  • ZvÄ›tšit velikost pĂ­sma
  • VĂ˝chozĂ­ velikost pĂ­sma
  • Zmenšit velikost pĂ­sma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:744. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Grantové a dota?ní poradenství

Jednou z ?inností naší spole?nosti je grantové a dota?ní poradenství v oblasti strukturálních fond? EU ur?ené pro podnikatelské subjekty, ve?ejnou správu a NNO.
Problematice regionálního rozvoje a ?erpání pomoci z evropských zdroj? se v?nujeme již od po?átku 90. let a díky svému personálnímu zázemí jsme schopni zajistit komplexní poradenské služby p?i p?íprav?, tvorb?, realizaci  a následné evaluaci projekt? financovaných z evropských zdroj?. Proces od prvotního kontaktu s klientem až po evaluaci úsp?šn? ukon?eného projektu d?líme do n?kolika ?ástí: