euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Tvorba projektu

Tvorba projektu

Tisk

V této fázi ve spolupráci s pracovníky klienta připravíme návrh projektu po věcné i finanční stránce a  následně kompletně vypracujeme žádost o finanční podporu včetně nezbytných příloh  jako je logický rámec projektu, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza apod. Dále zajistíme kontrolu správnosti formálních náležitostí žádosti, kompletaci žádosti o finanční podporu a její podání poskytovateli podpory.

Ve fázi schvalování projektu zajistíme komunikaci s poskytovatelem podpory, po schválení projektu  spolupracujeme na přípravě smlouvy o poskytnutí příspěvku.