euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Dotační management

Dotační management

Tisk

Důležitou povinností všech úspěšných žadatelů o finanční podporu je zabezpečení  realizace projektu v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Kromě zajištění realizace aktivit v projektu je nezbytné je náležitě vykazovat a to jak po stránce finanční tak i po stránce výsledků a výstupů.

V této fázi jsme klientovi k dispozici při organizaci výběrových řízení v rámci projektu, organizačním zajištění aktivit projektu, kontrole znatelnosti výdajů projektu a vypracování věcné i finanční části monitorovacích zpráv. Díky některým členům našeho týmu, kteří dříve působili na straně různých poskytovatelů podpory jsme schopni zajistit špičkovou kvalitu námi kontrolovaných monitorovacích zpráv.

Dále klientovi asistujeme při správě a kontrole naplňovaných indikátorů, při jejich nenaplňování nabízíme klientovi vhodná opatření.
Po ukončení realizace projektu zajišťujeme také audit projektu. Díky dlouholetým zkušenostem s evaluacemi na úrovni projektů i programů zaručujeme naprostou profesionalitu.