euroconsultants.cz

  • ZvÄ›tšit velikost pĂ­sma
  • VĂ˝chozĂ­ velikost pĂ­sma
  • Zmenšit velikost pĂ­sma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:744. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Realizace zakázky pro MMR s názvem „Vzd?lávání a zajišt?ní ?innosti regionálních koordinátor? v rámci ?eského systému kvality služeb pro projekt Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ?eské republice" spo?ívá v

  • vytvo?ení vzd?lávacích kurz?/publikací, zahrnující zejména vytvo?ení jednotlivých kurz?, školicích materiál? a tvorbu dopl?kových vzd?lávacích publikací k jednotlivým kurz?m/školením, které byly vytvo?eny v souladu s platnou metodikou Standardu ?eského systému kvality služeb;
  • technicko – organiza?ním a metodickém zajišt?ní realizace vzd?lávání, zejména vytvo?ením a zabezpe?ením ?innosti Centra pro vzd?lávání a regionální koordinaci ?SKS, tj. technicko – organiza?ní a metodické vedení jednotlivých vzd?lávacích kurz?, v?etn? výb?ru, organiza?ního zajišt?ní celkem t?inácti regionálních koordinátor? (školitel?).

Kontakt pro bližší informace: Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript

Kontakty na jednotlivé regionální koordinátory je možné nalézt na:

http://www.csks.cz/cs/kontakty.html