euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Závěrečné jednání regionální strategické platformy projektu GUTS

Tisk

Dne 23. dubna 2013 proběhne v konferenčních prostorách hotelu Alice v Karlových Varech závěrečné jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

Jednání se zaměří na zhodnocení realizace projektu, účast a přínos RSP k dosažení cílů projektu a možnosti další spolupráce.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdružuje klíčové účastníky regionálního rozvoje v oblasti veřejné dopravy. Posláním RSP je zohledňování místních potřeb v oblasti veřejné dopravy při zpracování projektových výstupů a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zaměřuje na výměnu zkušeností v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě.

 

Mezinárodní konference projektu GUTS v maďarském Sopronu

Tisk

Dne 4. dubna 2013 v maďarském Sopronu pod záštitou primátora města Dr. Tamáse Fodora konala závěrečná konference projektu GUTS. Konference byla zaměřena na zkušenosti získané v rámci mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj městské a regionální dopravy a na možnosti dalšího rozvoje v programovacím období 2014 – 2012. Zastoupení řečníků na konferenci bylo různorodé, od manažera programu z jednotného technického sekretariátu ve Vídni, přes nezávislé odborníky z maďarské technické univerzity v Budapešti až po zástupce Lead Partnera.  Konference zaznamenala mezi účastníky značný ohlas. Pro zástupce DPKV, a. s. a MMKV byly kromě získaných informací z veřejné dopravy velice cenné i kontakty na odpovědné pracovníky jak z jiných DP tak i veřejné správy.

 

Jednání political board projektu GUTS ve Vídni

Tisk

Karlovy Vary, 18. 2. 2013

Dne 6. února se v rámci projektu GUTS konalo jednání political board (politické rady). Hlavními tématy bylo schválení průběžné podoby master studies zaměřených na technickou

proveditelnost a proveditelnost z pohledu veřejné správy a schválení dílčích změn v projektu. Před samotným jednáním PB proběhlo jednání working group (pracovní skupiny) projektu,

které se zaměřilo na změny projektu – dílčí změny harmonogramu a rozpočtu. Součástí byly také prezentace Místních akčních plánů jednotlivých partnerů.

 

Regionální strategická platforma projektu GUTS - Prezentace místního akčního plánu

Tisk

Karlovy Vary, 12. 12. 2012

Dne 20. prosince 2012 proběhne v konferenčních prostorách hotelu Alice v Karlových Varech 6. standardní jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

Jednání se zaměří na prezentace průběhu realizace projektu, prezentaci průběžné verze místního akčního plánu.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdružuje klíčové účastníky regionálního rozvoje v oblasti veřejné dopravy. Posláním RSP je zohledňování místních potřeb v oblasti veřejné dopravy při zpracování projektových výstupů a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zaměřuje na výměnu zkušeností v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě.

 

Mezinárodní workshop projektu GUTS ve Ferraře v Itálii

Tisk

Karlovy Vary, 3. 10. 2012

Ve dnech 18- 21. září 2012 se v italské Ferraře konal mezinárodní workshop rámci projektu GUTS. První dva dny byly věnovány jednání pracovní skupiny projektu. Kromě diskuze nad podobou výstupů byly vyhodnoceny možné změny rozpočtu a harmonogramu. Třetí den byl věnován pilotní monitorovací návštěvě, která byla zaměřena organizaci veřejné hromadné dopravy, opatření na podporu cyklopruhů a cyklostezek a doplňkově na prohlídku fotovoltaické elektrárny (vlastníkem je částečně Ferrara). Poslední den byl věnován jedná místní Regionální strategické platformy a prohídce místa, kde budou vybudovány resp. realizovány pilotní projekty italských partnerů – fotovoltaikou poháněný horizonální elevátor a vlak poháněny biopalivy. 

Workshop a doprovodný program vzbudil mezi českými zástupci (DPKV, a. s. a MMKV) oprávněný zájem a bylo dohodnuto získání dalších informací pro možný přenos do Karlových Varů.

 

Regionální strategická platforma projektu GUTS

Tisk

Dne 30. srpna 2012 proběhne v konferenčních prostorách hotelu Alice v Karlových Varech již 5. standardní jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

Jednání se zaměří na prezentace průběhu realizace projektu, finální verzi přípravné studie proveditelnosti a diskuzi k pracovnímu návrhu místního akčního plánu.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdružuje klíčové účastníky regionálního rozvoje v oblasti veřejné dopravy. Posláním RSP je zohledňování místních potřeb v oblasti veřejné dopravy při zpracování projektových výstupů a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zaměřuje na výměnu zkušeností v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě.

 

Jarní kampaň projektu GUTS Green Transport Days

Tisk

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. realizoval v Karlových Varech ve dnech 15. – 30. května tohoto roku v rámci projektu GUTS jarní kampaň Green transport days.

Kampaň se zaměřila na další zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji systémů městské hromadné  dopravy.

Ačkoli definice udržitelné dopravy se často liší v obecné rovině je možné říci, že posláním udržitelné dopravy by měl být trvalý přínos ke zvýšení sociálně-ekonomického blahobytu a snížení využívání přírodních zdrojů často spojené s poškozením prostředí.

Aspekty udržitelnosti dopravy mají jak technickou (poskytování kvalitní dopravní infrastruktury a vývoj vozidla) tak i sociálně - ekonomickou stránku. Jednou z nejdůležitějších z nich je zajištění dopravní infrastruktury a veřejně financovaná veřejná doprava.

Kvalita, rozsah a struktura dopravy jsou klíčové faktory, které ovlivňují udržitelnost veřejné dopravy. Dopravní podnik Karlovy Vary, si je, jako klíčový regionální dopravce, vědom potřeby strukturálního přístupu nejen k rozvoji veřejné dopravy, ale v rámci socio-ekonomického rozvoje jako celku. DPKV, a. s. považuje zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji veřejné dopravy jako důležité nejen v rámci projektu Guts, ale také z hlediska jeho běžného provozu.

V rámci jarní kampaně je možné zdůraznit uspořádání veřejného semináře zaměřeného na obyvatele města Karlovy Vary, veřejné správy a odborníků na dopravu. Témata semináře byla využívání alternativních zdrojů energie v dopravě, trendy dalšího vývoje veřejné dopravy v Karlových Varech. A optimalizace veřejné dopravy v Karlových Varech.

V průběhu kampaně byl dokončen veřejný průzkum spojený s vylosováním výherce o ½ roční časovou jízdenku MHD v Karlových Varech.

 

17. dubna 2012 - Regionální strategická platforma projektu GUTS

Tisk

Horni-baner

Dne 17. dubna 2012 proběhne v konferenčních prostorách hotelu Alice v Karlových Varech již 4. standardní jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.
Jednání se zaměří na prezentace průběhu realizace projektu, pracovní výstupy projektu a plán jarní diseminační kampaně „Green Transport Days", která proběhne na jaře tohoto roku.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdružuje klíčové účastníky regionálního rozvoje v oblasti veřejné dopravy. Posláním RSP je zohledňování místních potřeb v oblasti veřejné dopravy při zpracování projektových výstupů a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zaměřuje na výměnu zkušeností v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě.

 

3. Mezinárodní workshop projektu GUTS

Tisk

Horni-baner

Partneři a členové politické rady mezinárodního projektu GUTS – Green Urban Transport Systems spolufinancovaného z Operačního programu nadnárodní spolupráce se ve dnech 8. – 10. února 2012 střetli v Karlových Varech na již 3. nadnárodním workshopu. Partneři prezentovali průběžné výsledky při zpracování svých pilotnìch studií a vyhodnotili stav realizaci projektu, který dospěl do poloviny své realizace.

Karlovy Vary, 14. února 2012 – Uskutečněním 3. nadnárodního workshopu pořádaného v Karlových Varech projekt GUTS dospěl do poloviny své realizace. Partneři, experti a členové politické rady projektu se setkali k vyhodnocení 1,5 roku realizace projektu. Pořádající partner, Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. současně pořádal také první tzv. Pilot monitoring visit. V rámci ní byli účastníci seznámeni se současným provozem CNG vozidel v sekci MHD, cennými lanovými dráhami Imperial a Diana a unikátním trojitě hybridním autobusem TRIHYBUS, prototypem české výroby poháněným na vodík za kterým se účastníci vydali do Neratovic u Prahy

Během dvoudenního jednání byla expertem vedoucího partnera projektu, Bencem Kocsisem z Univerzity Technologií a ekonomiky v Budapešti představena společná metodologie a následně byly jednotlivými partnery prezentovány a diskutovány jednotlivé pilotní studie. V rámci třídenního jednání byly prezentovány místní podoby kampaně Green transport days, která se zaměřila na propagaci udržitelného rozvoje veřejných dopravních systémů. V rámci jednání politické rady projektu pak byla vyhodnocena dosavadní realizace projektu včetně průběžných výsledků pilotních studií.

Ty budou finalizovány do června 2012. Vědomostní partneři projektu rakouský CERE a polský IBDiM dále výstupy zkompilují. Souhrnné studie zaměřené na technologické, finanční a Institucionální aspekty proveditelnosti pilotních projektů budou hotovy během léta 2012.

 

guts busCERE dále pro potřeby jednotlivých partnerů připravil zprávu o současném institucionálním rámci EU v oblasti veřejné dopravy. Další metodické nástroje budou vytvořeny v nejbližších měsících.

4. mezinárodní workshop bude uskutečněn společně s druhým "Pilot monitoring visit" ve slovinském Velenje v červnu 2012. Pořádajícím partnerem bude město Velenje.

 

Agrotate - Tisková zpráva

Tisk

Job Rotation: Integrovaný informační systém pro model řízení lidských zdrojů

V rámci mezinárodního projektu AGROTATE: Job rotation e-service podporující celoživotní vzdělávání v zemědělství uspořádali partneři projektu Mendelova univerzita v Brně a EUROCONSULTANTS, s. r. o.  3. veřejný workshop s názvem:

Job Rotation: Integrovaný informační systém pro model řízení lidských zdrojů

Workshop byl za účasti partnerů z České republiky, Dánska, Řecka a Španělska uspořádán 21. listopadu 2011 v prostorách Mendelovy university v Brně. Hlavním tématem byla prezentace modelu Job rotation, projektu AGROTATE a jeho výstupů. V rámci projektu byla pilotně testována aplikace Job rotation e-service umožňující efektivní plánování, výběr a realizaci vzdělávacích aktivit pro zaměstnance zemědělských firem a dočasné zaměstnance z řad nezaměstnaných, kteří je po dobu školení nahrazují. Účastníci byli seznámeni s funkcemi a moduly aplikace jako vazby mezi profily uživatelů a automatickým párováním, vzdělávacími plány a e-learningovou platformou apod.

Pro více informací můžete navštívit na webových stránkách projektu www.agrotate.net.

 

Tisková zpráva ke stažení zde

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 1 z 2