euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Dopravní podnik Karlovy Vary: 3. jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS

Tisk

Dne 25. 8. 2011 proběhlo v konferenčních prostorách restaurace Diana v Karlových Varech již 3. jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

Předmětem jednání byla prezentace průběhu realizace projektu, implementační plán studie proveditelnosti a plán podzimní diseminační kampaně „Green Transport Days“, která proběhne na podzim tohoto roku a na jaře roku příštího.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdružuje klíčové účastníky regionálního rozvoje v oblasti veřejné dopravy. Posláním RSP je zohledňování místních potřeb v oblasti veřejné dopravy při zpracování projektových výstupů a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zaměřuje na výměnu zkušeností v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě.

O společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary

 

 

Více informací o společnosti

 

Dopravní podnik Karlovy Vary: 1. mezinárodní workshop ve Vídni v rámci projektu Green Urban Transport Systems

Tisk

Partneři projektu Green Urban Transport Systems se setkali ve Vídni v Rakousku na prvním mezinárodním workshopu. Prezentování výsledků předběžných výzkumů zaměřených udržitelnou veřejnou dopravu umožní partnerům vylepšit vlastní řešení a připravit se tak na nadcházející pilotní projekty. Českou republiku  na setkání reprezentovali zástupci partnera projektu Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s.

Vývoj méně finančně nákladných městských dopravních systémů, které by byly více šetrné k životnímu prostředí patří mezi hlavní výzvy pro 21. století a je jedním z pilířů projektu GUTS financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s rozpočtem přesahujícím 2 000 000 €. Od počátku realizace v březnu 2010 se spolupráce 8 mezinárodních partnerů zaměřuje na výzkum nových schémat pro udržitelnou městskou mobilitu.

Na prvním mezinárodním workshopu projektu, pořádaném rakouským partnerem Centrum pro využití OZE, energetickou efektivnost a životní prostředí (CERE) ve dnech 26 – 27. ledna 2011, byly partnerům prezentovány první výstupy projektu Evropská analýza stejně jako předběžná Základní studie. Ta identifikovala běžné metody a postupy využitelné v rámci územního rozvoje. Na workshopu partneři také prezentovali své místní a regionální analýzy, které byly konzultovány s expertním panelem projektu.

„Tvorba udržitelných dopravních systémů je klíčová nejen ke zvyšování kvality života, ale i z hlediska vyváženého vývoje ekonomiky, silnější sociální soudržnosti a ochrany životního prostředí“, uvedla prezidentka a zakladatelka CERE Renate Burianová. „Otevřené a spontánní sdílení vzájemných zkušeností a mezinárodní spolupráce projektových partnerů a expertů z různých rakouských veřejných, privátních i výzkumných institucí (Austrian Ministry of Transportation, Innovation and Technology, Bombardier Transportation Austria, the Austrian Institute of Technology and the Mobility cluster of the Business Agency Vienna), byly pro jednotlivé partnery velmi užitečné a přínosné co do kvality dalšího rozvoje projektu GUTS.

Při srovnání různých zkušeností s územním plánováním Evropská analýza zdůrazňuje nutnost nového přístupu známého jako komplexní a udržitelné dopravní plánování. Zaměření se posunulo od určování pravidel k určování cílů založených na realizaci modelů kvalitní veřejné správy. Studie identifikuje spolupráci jako zásadní faktor pro vytvoření společného přístupu k cílům dopravních strategií a politik. Dle Základní studie přechod z tradičního pojetí veřejné dopravy k modelům udržitelné veřejné dopravy vyžaduje jak zvýšení energetické efektivnosti provozu, tak i zásadní snížení nedůležitých dopravních aktivit. V současnosti se samotný přechod na využití technologií šetrných k životnímu prostředí ukazuje jako nedostatečný a jejich uplatnění je tak nezbytné začlenit do širšího rámce aktivit územního plánování a rozvoje dopravy.

O společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 2 z 2