COBRAMAN

Čtvrtek, 19 Červenec 2012 12:32 Správce
Tisk

Projekt COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jeho cílem je p?isp?ní k regeneraci brownfields na území zú?astn?ných st?edoevropských m?st. Projekt chce problém nevyuitých hn?dých ploch ?ešit na evropské úrovni, a to za pomoci vytvo?ení koncepce managementu - pozice brownfield manaera - zakotvené v existujících m?stských strukturách. Implementace projektu jako takového spolu s mezinárodní vým?nou zkušeností ohledn? strategií managementu brownfields p?isp?je k jejich efektivn?jšímu vyuití.

Odkaz na www projektu http://www.cobraman-ce.eu/