Čtvrtek, 19 Červenec 2012 11:25 Správce
Tisk

Spole?nost Euroconsultants, s. r. o. je specializovanou poradenskou spole?nost se zam??enm na organiza?n a grantov poradenstv projekt? financovanch z fond? Evropsk unie a prost?edk? sttnho rozpo?tu. Sout?edme se na poskytovn expertnch slueb a nslednou implentaci komplexnch ?een ve ve?ejn i soukrom sf?e v oblastech:

Spole?nost Euroconsultants, s.r.o. je sou?st mezinrodn skupiny poradenskch spole?nost slou?ench pod EUROCONSULTANTS S. A. Od svho zaloen v roce 2000 intenzivn? podporujeme subjekty z ve?ejn i soukrom sfry p?i realizaci projekt? ?een zleitost organiza?nho i institucionlnho zam??en. Dky rozshl sti partnerskch spole?nost v zahrani? se v sou?asnosti zam??ujeme na projekty realizovan na bzi mezinrodn spoluprce v oblastech regionlnho rozvoje, inovac, dopravn infrastruktury, ivotnho prost?ed a rozvoje lidskch zdroj?.
Pro uspokojen vech individulnch pot?eb klient? vytv?me pro jednotliv projekty uniktn tmy, jejich ?leny jsou, v p?pad? pot?eby, tak zahrani?n experti. V sou?asn dob? disponujeme databz s cca 400 ?eskmi a zahrani?nm odbornky z r?znch oblast. V p?pad? nenadl situace jsme schopni, doplnit, p?padn? upravit sloen tmu dle poadavk? klienta.

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Červenec 2012 11:30