euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Dne 25. 8. 2011 prob?hlo v konferen?ních prostorách restaurace Diana v Karlových Varech ji 3. jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

P?edm?tem jednání byla prezentace pr?b?hu realizace projektu, implementa?ní plán studie proveditelnosti a plán podzimní disemina?ní kampan? „Green Transport Days“, která prob?hne na podzim tohoto roku a na ja?e roku p?íštího.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdruuje klí?ové ú?astníky regionálního rozvoje v oblasti ve?ejné dopravy. Posláním RSP je zohled?ování místních pot?eb v oblasti ve?ejné dopravy p?i zpracování projektových výstup? a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zam??uje na vým?nu zkušeností v oblasti vyuití obnovitelných zdroj? energie ve ve?ejné doprav?.

O spole?nosti Dopravní podnik Karlovy Vary

 

 

Více informací o spole?nosti