euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
Home Reference
Reference

Tisk

Realizace zakzky pro MMR s nzvem Vzd?lvn a zajit?n ?innosti regionlnch koordintor? v rmci ?eskho systmu kvality slueb pro projekt Nrodn systm kvality slueb cestovnho ruchu v ?esk republice" spo?v v

  • vytvo?en vzd?lvacch kurz?/publikac, zahrnujc zejmna vytvo?en jednotlivch kurz?, kolicch materil? a tvorbu dopl?kovch vzd?lvacch publikac k jednotlivm kurz?m/kolenm, kter byly vytvo?eny v souladu s platnou metodikou Standardu ?eskho systmu kvality slueb;
  • technicko organiza?nm a metodickm zajit?n realizace vzd?lvn, zejmna vytvo?enm a zabezpe?enm ?innosti Centra pro vzd?lvn a regionln koordinaci ?SKS, tj. technicko organiza?n a metodick veden jednotlivch vzd?lvacch kurz?, v?etn? vb?ru, organiza?nho zajit?n celkem t?incti regionlnch koordintor? (kolitel?).

Kontakt pro bli informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontakty na jednotliv regionln koordintory je mon nalzt na:

http://www.csks.cz/cs/kontakty.html

 

Tisk

Projekt se zam??il na vytvo?en koncepce vn?jch a mezinrodnch vztah? steckho kraje, strategickho nstroje komplexn? pokrvajcho vechny ?innosti spojen se zlepenm efektivnosti a fungovnm K v rmci vn?jch a mezinrodnch vztah?.

Celý článek...
 

Guts

Tisk

Projekt GUTS se zam??uje na vým?nu zkušeností v oblasti vyuívání OZE ve ve?ejné doprav?. Hlavní výzvou projektu GUTS je sladit ekonomický rozvoj a dostupnost m?st se zvyšováním kvality ivota, ochrany p?írody a bojem se zm?nami klimatu. V sou?asnosti je 31% veškerého zne?išt?ní vzduchu zp?sobeno dopravou, p?i?em p?iblin? 7% je zp?sobováno ve?ejnou dopravou.

Obecným cílem projektu GUTS je p?isp?t k udritelné m?stské mobilit? v regionu Central Europe.

Specifickým cílem projektu je vytvo?ení silného institucionálního, finan?ního a technologického metodického zázemí na podporu rozvoje udritelných systém? ve?ejné dopravy pro malá a st?ední m?sta. D?raz je p?itom kladen na obnovitelné zdroje energií a jejich vhodné zakomponování do místních rozvojových schémat.

Odkaz na www projektu: http://www.gutscentral.eu/

 

COBRAMAN

Tisk

Projekt COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jeho cílem je p?isp?ní k regeneraci brownfields na území zú?astn?ných st?edoevropských m?st. Projekt chce problém nevyuitých hn?dých ploch ?ešit na evropské úrovni, a to za pomoci vytvo?ení koncepce managementu - pozice brownfield manaera - zakotvené v existujících m?stských strukturách. Implementace projektu jako takového spolu s mezinárodní vým?nou zkušeností ohledn? strategií managementu brownfields p?isp?je k jejich efektivn?jšímu vyuití.

Odkaz na www projektu http://www.cobraman-ce.eu/

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 1 z 2